ציורים מופשטים לסלון - "השתקפות" 12

The Paper Series

The Paper Series Living in Tel Aviv, my beloved city, during Covid-19, has been very different and significant for me. The city, just a brief

Read More »
ציורים מופשטים לסלון סדרת הכדים 05

The Urns Series

The Urns Series The Urns Series comes after the Houses series, possibly as an attempt to cut corners, to soften the drawing, a sort of

Read More »
טל ויסמן סדרת הבתים 04

The Houses Series

The Houses Series I started drawing houses after drawing triangles. I drew triangles out of my long-lasting love for technical drawing, during my drawing classes

Read More »